HMS

Helse, miljø og sikkerhet

Teaks har som mål å forebygge ulykker, miljø- og helseskader på arbeidsplassen.

Vi har etablert et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Alle ansatte har tilgang til Teaks sin HMS-håndbok som er publisert på intranettet.Kvalitetssikringssystem

Teaks har et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem.
Som systematisk dokumenterer hvordan selskapet arbeider for å oppnå kvalitet.Etiske rettningslinjer

Teaks har etablert etiske retningslinjer som et verktøy for å påvirke adferden og kulturen i selskapet.

Dem er publisert på intranettet som alle ansatte har tilgang til.
Bærekraft og miljø
Teaks forsøker å etterlate minst mulig avtrykk i naturen.
Hvor vi reduserer behovet for utskrift ved å benytte 
elektroniske og digitale verktøy.
Våre ansatte for tilbud om gratis kollektivtransport som kan benyttes både privat og i jobbsammenheng.
Vi tilrettelegger for mobile kontorløsninger som
reduserer behovet for kontorareal.

Ved å benytte trådløse nett gir dette miljøgevinster gjennom redusert bruk av kabel og kabelføringsgater.
Når vi søker etter konsulenter for oppdrag prøver vi alltid å finne dem som bor nærmest arbeidsstedet.