Kurs

Kurs i prosjektledelse

Dette kurset er for deg som har lyst til å planlegge, koordinere og gjennomføre prosjekter.

Du som vil lage oppskriften til suksess og sørge for at det blir det. Ja, da er dette noe for deg.Aktuelt:

Det finnes prosjekter over alt og det å ha kompetanse innen prosjektledelse er derfor svært nyttig.

Både dersom du ønsker å være prosjektleder og om du ønsker å være en god prosjektmedarbeider!Noe av det du vil lære:

* Om ulike faser i prosjektet, fra oppstart og planlegging til gjennomføring og avslutning.

* Hva som er viktig å ha med og hva du bør fokusere på.

* Bli kjent med de ulike rollene i et prosjekt.

* Hvordan et prosjekt gjennomføres.


JCI Bergen - Omtale Prosjektledelse kurs

Agenda

Dag 1:

Lære å starte et prosjekt.

Definere prosjektmandatet.

Lage prosjektplanen.


Dag 2:

Gjennomføre et prosjekt.

Evaluere risikoer og rapportere.

Håndtere endringer og ressursutfordringer.


Dag 3:

Avslutte et prosjekt.

Evaluere prosjekt.Etter kurset vil du ha

* God oversikt over et prosjekt.

* Vite hva som skal til for å nå målet.

* Fått erfart de forskjellige rollene i et prosjekt.