Referanse

Referanser

Her er noen eksempler:

CRM, prosjekt

En CRM-løsning gir dere kort sakt overblikk over alle kundeaktiviteter slik at dere kan målrette, styrke og effektivisere arbeidet innen salg, marketing og kundeservice, og på denne måten levere en bedre kundeopplevelse.


Sven Ove sin rolle var å være prosjektleder og testleder. For å levere CRM løsningen og migrere data fra flere CRM løsninger. Samt sørger for at prosjekt gir det ønskede resultatet, blir ferdig innenfor budsjettet og tidsfristen.


Prosjektleder | Prosjektplanlegging | Prosjektkoordinering | Gevinstestimering | Gevinstrealisering | Risikohåndtering | Avviks- og endringshåndtering | Estimering av tid og kost | Kost/-nytteanalyser | Kvalitetssikring | Ressursplanlegging | Kommunikasjonsplan | Interesseanalyse | Leverandøroppfølging | Styringsgruppe | Stakeholder-rapportering | Brukeradopsjon | Testledelse | Dokumentering | Integrasjonsanalyse | IKT-applikasjoner | Teknologiutredning
Autorisasjon, prosjekt

PKI (Public Key Infrastucture) løsningen har forskjellige krav til sikkerhetsnivåer ut ifra hvilken tjeneste som blir benyttet. Hvor det blir benyttet blant annet lokale og personlige sertifikat, samt andre metoder for å ivareta sikkerheten. Samtidig som sikre og godkjente stasjoner blir benyttet.

Sven Ove sin rolle var å være prosjektleder og testleder. For å levere restanser til denne PKI løsningen.

Samt sørger for at prosjekt gir det ønskede resultatet, blir ferdig innenfor budsjettet og tidsfristen.

Prosjektleder | Prosjektplanlegging | Prosjektkoordinering | Gevinstestimering | Gevinstrealisering | Risikohåndtering | Avviks- og endringshåndtering | Estimering av tid og kost | Kost/-nytteanalyser | Kvalitetssikring | Ressursplanlegging | Kommunikasjonsplan | Interesseanalyse | Leverandøroppfølging | Styringsgruppe | Stakeholder-rapportering | Brukeradopsjon | Testledelse | Dokumentering
GeoCloud, prosjekt
Geologi og geofysikk (G&G) programvare og applikasjoner er ressurskrevende og har krevd voluminøs og tungtliggende maskinvare, for eksempel avanserte arbeidsstasjoner, som bruker betydelige mengder energi, genererer betydelig støyforurensning og begrenser brukernes tilgjengelighet. I dag kan ny teknologi frigjøre G & G-brukere fra lokale arbeidsstasjoner til spesialisert maskinvare for å øke produktiviteten og fleksibiliteten.

GeoCloud lar brukere jobbe hvor som helst og gjør at E & P-selskaper kan samarbeide over landegrensene og legge til rette for et forbedret arbeidsmiljø. Løsningen gir deg tilgang til dataene dine når som helst, enten du er i møter, utfører fagfellevurderinger eller reiser.

Sven Ove sin rolle var å være prosjektleder og testleder. For å levere Proof of Concept og implementere hos kunde. 

Samt sørger for at prosjekt gir det ønskede resultatet, blir ferdig innenfor budsjettet og tidsfristen.

Prosjektleder | Prosjektplanlegging | Prosjektkoordinering | Gevinstestimering | Gevinstrealisering | Risikohåndtering | Avviks- og endringshåndtering | Estimering av tid og kost | Kost/-nytteanalyser | Kvalitetssikring | Ressursplanlegging | Kommunikasjonsplan | Interesseanalyse | Leverandøroppfølging | Styringsgruppe | Stakeholder-rapportering | Brukeradopsjon | Testledelse | Dokumentering
Sikker tilkopling, prosjekt
Løsningengir optimal sikkerhet gjennom sin segregering av nettverk og tjenester, avanserte verktøy for å forhindre uønsket tilgang eller malware, og verktøy for å overvåke all tilgang og nettverkstrafikk. Gjennom et omfattende dashbord har kunden full kontroll over all tilgang som er gitt, og sanntidsforbindelser. 


Sven Ove sin rolle var å være prosjektleder og testleder. For å levere Proof of Concept og implementere hos kunde.

Samt sørger for at prosjekt gir det ønskede resultatet, blir ferdig innenfor budsjettet og tidsfristen.

Prosjektleder | Prosjektplanlegging | Prosjektkoordinering | Gevinstestimering | Gevinstrealisering | Risikohåndtering | Avviks- og endringshåndtering | Estimering av tid og kost | Kost/-nytteanalyser | Kvalitetssikring | Ressursplanlegging | Kommunikasjonsplan | Interesseanalyse | Leverandøroppfølging | Styringsgruppe | Stakeholder-rapportering | Brukeradopsjon | Testledelse | Dokumentering
Oppgradere hele IT løsningen, prosjekt
Kunden hadde både VMware og Citrix, samt operativsystem som hadde behov for å oppgraderes. Flere av applikasjonene til kunden støttet ikke den oppgraderte løsningen og måtte dermed oppgrades i tillegg. 


Sven Ove sin rolle var å være prosjektleder og testleder. For å levere Proof of Concept og implementere hos kunde.

Samt sørger for at prosjekt gir det ønskede resultatet, blir ferdig innenfor budsjettet og tidsfristen.

Prosjektleder | Prosjektplanlegging | Prosjektkoordinering | Gevinstestimering | Gevinstrealisering | Risikohåndtering | Avviks- og endringshåndtering | Estimering av tid og kost | Kost/-nytteanalyser | Kvalitetssikring | Ressursplanlegging | Kommunikasjonsplan | Interesseanalyse | Leverandøroppfølging | Styringsgruppe | Stakeholder-rapportering | Brukeradopsjon | Testledelse | Dokumentering
Etablere datasenter, prosjekt
Kunden hadde behov for å etablere datasenter. Med lokale servere og utstyr som kommuniserte med dagens eksterne ASP løsning.

Sven Ove sin rolle var å være prosjektleder og testleder. For å levere datasenteret til kunde.

Samt sørger for at prosjekt gir det ønskede resultatet, blir ferdig innenfor budsjettet og tidsfristen.

Prosjektleder | Prosjektplanlegging | Prosjektkoordinering | Gevinstestimering | Gevinstrealisering | Risikohåndtering | Avviks- og endringshåndtering | Estimering av tid og kost | Kost/-nytteanalyser | Kvalitetssikring | Ressursplanlegging | Kommunikasjonsplan | Interesseanalyse | Leverandøroppfølging | Styringsgruppe | Stakeholder-rapportering | Brukeradopsjon | Testledelse | Dokumentering
IT løsning til nytt selskap, prosjekt
Kunden var nyopprettet og hadde behov for å få levert hele IT løsningen.

Sven Ove sin rolle var å være prosjektleder og testleder. For å levere datasenteret til kunde.

Samt sørger for at prosjekt gir det ønskede resultatet, blir ferdig innenfor budsjettet og tidsfristen.

Prosjektleder | Prosjektplanlegging | Prosjektkoordinering | Gevinstestimering | Gevinstrealisering | Risikohåndtering | Avviks- og endringshåndtering | Estimering av tid og kost | Kost/-nytteanalyser | Kvalitetssikring | Ressursplanlegging | Kommunikasjonsplan | Interesseanalyse | Leverandøroppfølging | Styringsgruppe | Stakeholder-rapportering | Brukeradopsjon | Testledelse | Dokumentering